menu

Vinacafe - Tác phẩm của chúng tôi

Vinacafé Chất

Sài Gòn café sữa đá

Vinacafe sữa đá Sài Gòn
  • Vinacafe sữa đá Sài Gòn
  • ĐẬM NGON ĐÚNG CHẤT PHA PHIN KIỂU VIỆT

    Lần đầu tiên, VINACAFÉ CHẤT SÀI GÒN CÀ PHÊ SỮA ĐÁ với cà phê được làm hoàn toàn từ 100% nước cốt đầu của cà phê rang xay nguyên chất, hòa quyện cùng vị sữa đặc thơm béo, cho bạn một ly cà phê nâu ĐẬM NGON ĐÚNG CHẤT PHA PHIN KIỂU VIỆT.

    SÀI GÒN CÀ PHÊ SỮA ĐÁ
SẢN PHẨM TIẾP THEO QUAY LẠI TRANG SẢN PHẨM